top of page

Akterstäven del 2

Brios akterstäv är byggd i tre delar. En del är den egentliga akterstäven, där bordläggningen sitter i spunningen. En annan del av akterstäven är en smal bit dödträ utanför spunningen och bordläggningen som går ända ner över blykölen. Tredje delen av akterstäven är en större och längre, men smalare del dödträ som sitter framför rodret. Alla delar är på olika sätt och vis koniskt utformade. Vi kollar noga så att alla tre delar passar ihop med varandra och skrovet innan vi bultar ihop dom. En egen liten utmaning är en slags fyllkloss som sitter inne i skrovet bakom den sista bottenstocken. Dess form måste vi konstruera "ut i luften", ty den gamla fyllklossen är helt trasig. Mitt igenom fyllklossen går sista blykölbulten som skall hålla ihop blykölen med döträet, akterstäven och fyllklossen.


Aktuelle Einträge
Archiv
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page