top of page
Projekt Brio
Spegeln var borta, sittbtunnen plastad och rutten, rodret hängde löst i luften och en stor del av döträet bortsågat. Brio såg helt enkeln förfärlig ut! men själva formen av skrovet var fint och i relativt gott skick.

Vi köpte Brio 2010. Brio står på en liten smålänsk gård. Stall- och logbyggnaderna förvandlades så småning om till sågverk, snickeri, virkeslager och båtverkstad. När allt blev klart 2017, fällde vi ekträd och tallar i vår egen skog och sågade ek- och furuplankor. Restaurationen påbörjades.

Jan och Helena startade restaureringsarbetet sommaren 2018. Vi byggde ny supstuga, spegel, köl och nya bottenstockar till Brio. Dessutom restaurerades masten och bommen förlängdes till sin originallängd. Ungefär två tredjedelar av restaureringsarbetet kvarstår, d.v.s. att byta stäven, spanten, bordläggningen och decket. 

om oss

Jan de Roodt

Jag jobbar som snickare och billiardbord- byggare. Restaureringen av "Brio" är ett spännande projekt som kräver stort hantverkligt skick. Det krävs kreativitet när det gäller att få fram bra lösningar på problem.

SAM_7798.jpg
Helena Nidecker

Jag är båtbyggare, skeppare och lärare. Restaureringsprojektet "Brio" är en hantverklig utmaning. Det förutsätter noggran planering av varje arbetsmoment.

Bootswerft Nidecker-deRoodt

bottom of page