top of page

Rekonstruktion av original spegelform

Den gamla akterspegeln finns över huvud taget inte..

Enligt K.E: Sjögrens ritningar har spegelns lutning ändrats. Med hjälp av mallar "förlängde" vi skrovet och kunde malla av spegelns originala position och form. Tyvärr är skrovet i nuläget för kort. Vi bygger en ny spegel "ut i luften". Eklisterna till den nya spegeln är klara och kann limmas i morgon.


Aktuelle Einträge
Archiv
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page