top of page

Ursprungliga former efter Karl Einar Sjögrens ritningar.

Under tidens lopp förändrades Brio: Sittbrunnen vandrade akterut, fotlisten blev mycket högre, bommen kapades och ruffen förlängdes så att ett större pentry fick plats. Rummet i supstugan förstördes helt och hållet. I nuläget är Brio ingen fin båt, den är snarare ett fult vrak. Nu har restaureringsarbetet av supstugan påbörjats. Målet är att åtefinna dom gamla ursprungliga formerna. Därför tar vi ut pentry ur supstugan och bygger in den i en udragbar låda under sittbrunnen som nås ifrån supstugan.


Aktuelle Einträge
Archiv
Folgen Sie uns!
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page